Αν είστε εκπαιδευτικός και επικοινωνείτε μέσω της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, μπορείτε να κάνετε την αίτηση στο πρόγραμμα εδώ: