Βιβλιοθήκη

Στο χώρο αυτό φιλοξενείται εκπαιδευτικό υλικό, έρευνες και μελέτες που σχετίζονται με την εκπαίδευση ατόμων με προσφυγικό / μεταναστευτικό υπόβαθρο.

Εσωτερική βιβλιοθήκη

Στο χώρο αυτό θα βρείτε υλικό που έχει παραχθεί από τους συνεργαζόμενους στο έργο Τeach4integration οργανισμούς

Εξωτερική βιβλιοθήκη

Εδώ θα βρείτε υλικό που σχετίζεται με την εκπαίδευση ατόμων με προσφυγικό / μεταναστευτικό υπόβαθρο από διαφορετικούς φορείς, οργανισμούς και οργανώσεις

Language of origin materials

Educational material for students in languages of origin (Arabic, Dari, Farsi, Kurmanji, Sorani)