Το πρόγραμμα

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Πανεπιστήμιο Κρήτης σε συνεργασία με το γραφείο της UNICEF στην Ελλάδα οργανώνουν μια σειρά δωρεάν επιμορφωτικών προγραμμάτων για εκπαιδευτικούς που εμπλέκονται στην εκπαίδευση παιδιών προσφύγων.

Στόχοι

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, όχι μόνο της γλώσσας αλλά και των άλλων γνωστικών αντικειμένων, ώστε να ανταποκρίνονται με μεγαλύτερη επάρκεια στις προκλήσεις που αναδύονται στο πεδίο της εκπαίδευσης των παιδιών-προσφύγων και να χειρίζονται εκπαιδευτικές πρακτικές που προωθούν την ένταξη, ενδυναμώνουν και οδηγούν στη σχολική επιτυχία.

Υποβολή αίτησης

Αν σας ενδιαφέρει να παρακολουθήσετε κάποιο από αυτά τα προγράμματα, προχωρήστε στην αίτηση παρακάτω.

Κορωναϊός: χρήσιμο υλικό σε πολλές γλώσσες

Δεν φοβόμαστε – Προστατευόμαστε

Εγχειρίδιο οδηγιών για εκπαιδευτικούς για τη χρήση της Πλατφόρμας Ψηφιακής Εκμάθησης Γλωσσών Akelius

Νέα - Ανακοινώσεις

Partners