Το πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα «Εκπαίδευση για την Ένταξη», είναι ένα δωρεάν και μοριοδοτούμενο πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς και στελέχη της εκπαίδευσης που εμπλέκονται στην εκπαίδευση παιδιών με προσφυγικό/μεταναστευτικό υπόβαθρο. Πρόκειται για μια συνεργασία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Πανεπιστημίου Κρήτης με το Γραφείο της UNICEF στην Ελλάδα, με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και υπό την εποπτεία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Υλοποιείται στο πλαίσιο του «Όλα τα Παιδιά στην Εκπαίδευση», μια πρωτοβουλία της UNICEF σε συνεργασία με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στόχοι

Το πρόγραμμα έχει ως βασικό στόχο τη βελτίωση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εκπαιδευτικών σε πεδία όπως η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, η  ψυχοκοινωνική υποστήριξη και ένταξη των μαθητών προσφύγων, η διαφοροποιημένη διδασκαλία, η διδασκαλία στα μη γλωσσικά μαθήματα, η χρήση εργαλείων εντατικής εκμάθησης, η ανάπτυξη συμμετοχικών-βιωματικών δραστηριοτήτων μάθησης, η διαχείριση της τάξης και η δυναμική της ομάδας, η ηλεκτρονική και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ώστε να ανταποκρίνονται με μεγαλύτερη επάρκεια στις προκλήσεις που αναδύονται στο πεδίο και να εφαρμόζουν αποτελεσματικά εκπαιδευτικές πρακτικές που προωθούν την ένταξη, ενδυναμώνουν τους μαθητές και οδηγούν στη σχολική επιτυχία.

Υποβολή αίτησης

Αν επιθυμείτε να παρακολουθήσετε αυτό το πρόγραμμα και μπορείτε να δεσμευθείτε στην παρακολούθηση 400 ωρών επιμόρφωσης στο διάστημα Οκτωβρίου 2023 – Ιουλίου 2024, προχωρήστε στην υποβολή της αίτησης παρακάτω. Για την ένταξή σας στο πρόγραμμα, καθώς και για το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και υποχρεώσεων, θα ενημερωθείτε άμεσα από τον φορέα υλοποίησης στην περιοχή που βρίσκεται η σχολική σας μονάδα ή η κατοικία σας.

Νέα - Ανακοινώσεις

Κορωναϊός: χρήσιμο υλικό σε πολλές γλώσσες

Δεν φοβόμαστε – Προστατευόμαστε

Μαθε περισσοτερα

Εγχειρίδιο οδηγιών για εκπαιδευτικούς για τη χρήση της Πλατφόρμας Ψηφιακής Εκμάθησης Γλωσσών Akelius

Partners