Εκπαιδευτικό υλικό για παιδιά

Η εργαλειοθήκη “Φτου και βγαίνω!” αναπτύχθηκε ως μια γέφυρα-σύνδεση ανάμεσα σε ένα πρόγραμμα γλωσσικής διδασκαλίας και σε δραστηριότητες βιωματικής μάθησης, που σχεδιάστηκαν για να υποστηρίξουν τους εκπαιδευτικούς.
Κατά την εκμάθηση των μαθηματικών και των φυσικών επιστημών, οι μαθητές/οι μαθήτριες ενθαρρύνονται να γνωρίσουν τον κόσμο, να εξερευνήσουν την ταυτότητα και τα συναισθήματα των ίδιων και των άλλων, να χρησιμοποιήσουν τους ατομικούς και συλλογικούς τους μαθησιακούς πόρους, να εφαρμόσουν τις δεξιότητές τους στην επίλυση προβλημάτων και να συνδημιουργήσουν ζωντανές, χωρίς αποκλεισμούς κοινότητες μάθησης που βασίζονται στη θετική αλληλεπίδραση.
Μαθαίνοντας αγγλικά, οι μαθητές/οι μαθήτριες αναπτύσσουν παράλληλα κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες, που βασίζονται στη συμμετοχή, την ενεργητική επικοινωνία, την κριτική σκέψη, εμπλουτίζοντας και καθιστώντας περισσότερο συμπεριληπτική τη διεργασία της μάθησης.
Το «Βαλιτσάκι», είναι ένα εκπαιδευτικό υλικό πολύγλωσσης υποστήριξης για παιδιά ηλικίας 6-12 ετών που μιλούν αραβικά και φαρσί και που αρχίζουν να μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα. Σκοπός του είναι να σας βοηθήσει να επικοινωνείτε για απλά καθημερινά ζητήματα στο σχολείο και την καθημερινή σας ζωή.
Οδηγός για την/τον εκπαιδευτικό που θα χρησιμοποιήσει το βαλιτσάκι.
ΕΝΤΑΞΕΙ στα Ουκρανικά και στα Ρωσικά – Οδηγός πολύγλωσσης υποστήριξης
Το «Εντάξει 3» αποτελεί τη συνέχεια του «Εντάξει» και του «Εντάξει 2». Συνιστά πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό που απευθύνεται κυρίως σε παιδιά και εφήβους, οι οποίοι έχουν ήδη κατακτήσει σε ικανοποιητικό βαθμό την ελληνική γλώσσα. Αντιστοιχεί στο Β1 επίπεδο ελληνομάθειας, όπως περιγράφεται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της συγκεκριμένης ομάδας στόχου και στις απαιτήσεις ενίσχυσης της σχολικής ένταξης.
Ο οδηγός αυτός αναπτύχθηκε από ένα σχήμα συνεργασίας της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτών Ανηλίκων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, του Γραφείου της UNICEF στην Ελλάδα και των συνεργαζόμενων στο πλαίσιο του προγράμματος «Όλα τα παιδιά στην Εκπαίδευση» οργανισμών: Άρσις, DRC, Έλιξ, Junior Achievent Greece, METAδραση και SolidarityNow, με τη συμβολή του Αυτοτελούς Τμήματος Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης Προσφύγων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (πρώην ΟΑΕΔ).

Εκπαιδευτικό υλικό για ενηλίκους

Το «Έλα, Πάμε» είναι ένα εκπαιδευτικό υλικό πολύγλωσσης υποστήριξης για ενηλίκους πρόσφυγες που μιλούν αραβικά και φαρσί και που αρχίζουν να μαθαίνουν ελληνικά. Σκοπός του είναι να βοηθήσει στην εξοικείωση με την ελληνική γλώσσα στο αρχικό επίπεδο έως το βασικό επίπεδο.

Υλικό για εκπαιδευτικούς - έρευνες και μελέτες

Ο οδηγός αυτός αναπτύχθηκε από ένα σχήμα συνεργασίας της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτών Ανηλίκων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, του Γραφείου της UNICEF στην Ελλάδα και των συνεργαζόμενων στο πλαίσιο του προγράμματος «Όλα τα παιδιά στην Εκπαίδευση» οργανισμών: Άρσις, DRC, Έλιξ, Junior Achievent Greece, METAδραση και SolidarityNow, με τη συμβολή του Αυτοτελούς Τμήματος Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης Προσφύγων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (πρώην ΟΑΕΔ).

Σε αυτήν την Έκθεση παρουσιάζεται η Εξωτερική Αποτίμηση της Δράσης Teach4Integration που υλοποιήθηκε, κατόπιν επιλογής στο πλαίσιο ανοιχτού διαγωνισμού, από την Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Τα ευρήματα της Έκθεσης αναδεικνύουν σημαντικές διαστάσεις της δράσης επιμόρφωσης εκπαιδευτικών σε ζητήματα εκπαίδευσης μαθητών με προσφυγικό/μεταναστευτικό υπόβαθρο μιας δράσης που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο συνεργασίας της UNICEF με τα Πανεπιστήμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας, Ιωαννίνων και Κρήτης από τον Νοέμβριο του 2018 έως τον
Φεβρουάριο του 2019 και με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας και
του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
H Μελέτη των Εμποδίων για τη Συμπεριληπτική Εκπαίδευση στην Ελλάδα αναπτύχθηκε από το Εργαστήριο Μελέτης, Διδασκαλίας και Διάδοσης της Ελληνικής Γλώσσας και της Πολυγλωσσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο της Πιλοτικής Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Εγγύηση για το Παιδί. Η Πιλοτική Εφαρμογή της Εγγύησης για το Παιδί υλοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τη UNICEF σε έξι ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα.

H έκθεση «Μελέτη διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας στην Περιφέρεια Αττικής με εστίαση στους νέους από ομάδες σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού» αναπτύχθηκε από την Ακρώνυμο Μελετητική, με ανάθεση του ΟΑΕΔ (σήμερα ΔΥΠΑ) στο πλαίσιο της Πιλοτικής Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Εγγύηση για το Παιδί. Η Πιλοτική Εφαρμογή της Εγγύησης για το Παιδί υλοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τη UNICEF σε έξι ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα.