Εκπαιδευτικό υλικό για παιδιά

Η εργαλειοθήκη “Φτου και βγαίνω!” αναπτύχθηκε ως μια γέφυρα-σύνδεση ανάμεσα σε ένα πρόγραμμα γλωσσικής διδασκαλίας και σε δραστηριότητες βιωματικής μάθησης, που σχεδιάστηκαν για να υποστηρίξουν τους εκπαιδευτικούς.
Το «Βαλιτσάκι», είναι ένα εκπαιδευτικό υλικό πολύγλωσσης υποστήριξης για παιδιά ηλικίας 6-12 ετών που μιλούν αραβικά και φαρσί και που αρχίζουν να μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα. Σκοπός του είναι να σας βοηθήσει να επικοινωνείτε για απλά καθημερινά ζητήματα στο σχολείο και την καθημερινή σας ζωή.
Οδηγός για την/τον εκπαιδευτικό που θα χρησιμοποιήσει το βαλιτσάκι.
ΕΝΤΑΞΕΙ στα Ουκρανικά και στα Ρωσικά – Οδηγός πολύγλωσσης υποστήριξης
Ο οδηγός αυτός αναπτύχθηκε από ένα σχήμα συνεργασίας της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτών Ανηλίκων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, του Γραφείου της UNICEF στην Ελλάδα και των συνεργαζόμενων στο πλαίσιο του προγράμματος «Όλα τα παιδιά στην Εκπαίδευση» οργανισμών: Άρσις, DRC, Έλιξ, Junior Achievent Greece, METAδραση και SolidarityNow, με τη συμβολή του Αυτοτελούς Τμήματος Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης Προσφύγων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (πρώην ΟΑΕΔ).

Εκπαιδευτικό υλικό για ενηλίκους

Το «Έλα, Πάμε» είναι ένα εκπαιδευτικό υλικό πολύγλωσσης υποστήριξης για ενηλίκους πρόσφυγες που μιλούν αραβικά και φαρσί και που αρχίζουν να μαθαίνουν ελληνικά. Σκοπός του είναι να βοηθήσει στην εξοικείωση με την ελληνική γλώσσα στο αρχικό επίπεδο έως το βασικό επίπεδο.

Υλικό για εκπαιδευτικούς - έρευνες και μελέτες

Ο οδηγός αυτός αναπτύχθηκε από ένα σχήμα συνεργασίας της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτών Ανηλίκων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, του Γραφείου της UNICEF στην Ελλάδα και των συνεργαζόμενων στο πλαίσιο του προγράμματος «Όλα τα παιδιά στην Εκπαίδευση» οργανισμών: Άρσις, DRC, Έλιξ, Junior Achievent Greece, METAδραση και SolidarityNow, με τη συμβολή του Αυτοτελούς Τμήματος Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης Προσφύγων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (πρώην ΟΑΕΔ).

Σε αυτήν την Έκθεση παρουσιάζεται η Εξωτερική Αποτίμηση της Δράσης Teach4Integration που υλοποιήθηκε, κατόπιν επιλογής στο πλαίσιο ανοιχτού διαγωνισμού, από την Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Τα ευρήματα της Έκθεσης αναδεικνύουν σημαντικές διαστάσεις της δράσης επιμόρφωσης εκπαιδευτικών σε ζητήματα εκπαίδευσης μαθητών με προσφυγικό/μεταναστευτικό υπόβαθρο μιας δράσης που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο συνεργασίας της UNICEF με τα Πανεπιστήμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας, Ιωαννίνων και Κρήτης από τον Νοέμβριο του 2018 έως τον
Φεβρουάριο του 2019 και με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας και
του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
H Μελέτη των Εμποδίων για τη Συμπεριληπτική Εκπαίδευση στην Ελλάδα αναπτύχθηκε από το Εργαστήριο Μελέτης, Διδασκαλίας και Διάδοσης της Ελληνικής Γλώσσας και της Πολυγλωσσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο της Πιλοτικής Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Εγγύηση για το Παιδί. Η Πιλοτική Εφαρμογή της Εγγύησης για το Παιδί υλοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τη UNICEF σε έξι ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα.

H έκθεση «Μελέτη διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας στην Περιφέρεια Αττικής με εστίαση στους νέους από ομάδες σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού» αναπτύχθηκε από την Ακρώνυμο Μελετητική, με ανάθεση του ΟΑΕΔ (σήμερα ΔΥΠΑ) στο πλαίσιο της Πιλοτικής Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Εγγύηση για το Παιδί. Η Πιλοτική Εφαρμογή της Εγγύησης για το Παιδί υλοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τη UNICEF σε έξι ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα.