Εκπαιδευτικό υλικό για παιδιά

Το «Εντάξει» είναι ένα εργαλείο πολύγλωσσης υποστήριξης για παιδιά και εφήβους που μιλούν αραβικά και φαρσί και με μικρό ή μηδενικό βαθμό εξοικείωσης με την ελληνική γλώσσα. Σκοπός του είναι να βοηθήσει στην κάλυψη των βασικών αναγκών επικοινωνίας κατά το πρώτο διάστημα παραμονής στην Ελλάδα και στα πρώτα βήματα στο ελληνικό σχολείο.

Το «ΕΝΤΑΞΕΙ 2» συνιστά ένα εργαλείο πολύγλωσσης υποστήριξης για παιδιά και εφήβους που μιλούν αραβικά και φαρσί και διαθέτουν στοιχειώδεις ή βασικές δεξιότητες επικοινωνίας στην ελληνική γλώσσα.

Αποτελεί τη συνέχεια του «ΕΝΤΑΞΕΙ» και καλύπτει το επίπεδο Α2, όπως περιγράφεται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της συγκεκριμένης ομάδας και στις απαιτήσεις υποστήριξης της σχολικής ένταξης.

Εκπαιδευτικό υλικό για ενηλίκους

Οι «Γέφυρες» είναι ένα εργαλείο δίγλωσσης υποστήριξης για πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο και μετανάστες με μικρή ή καμία εξοικείωση με την ελληνική γλώσσα. Σκοπός του είναι η βοήθεια κάλυψης των βασικών αναγκών επικοινωνίας κατά το πρώτο διάστημα παραμονής στην Ελλάδα.
Ηλεκτρονικό λεξικό με αναζήτηση λέξεων και μετάφρασή τους από τα ελληνικά προς τα αραβικά και αντίστροφα.
Διευκόλυνση της Κοινωνικής Υποστήριξης των Νέων Προσφύγων ηλικίας 16 – 24 ετών.