Εξωτερική βιβλιοθήκη

Εδώ θα βρείτε υλικό που σχετίζεται με την εκπαίδευση ατόμων με προσφυγικό / μεταναστευτικό υπόβαθρο από διαφορετικούς φορείς, οργανισμούς και οργανώσεις

Εκπαιδευτικό υλικό για παιδιά

Το «Εντάξει» είναι ένα εργαλείο πολύγλωσσης υποστήριξης για παιδιά και εφήβους που μιλούν αραβικά και φαρσί και με μικρό ή μηδενικό βαθμό εξοικείωσης με την ελληνική γλώσσα. Σκοπός του είναι να βοηθήσει στην κάλυψη των βασικών αναγκών επικοινωνίας κατά το πρώτο διάστημα παραμονής στην Ελλάδα και στα πρώτα βήματα στο ελληνικό σχολείο.

Το «ΕΝΤΑΞΕΙ 2» συνιστά ένα εργαλείο πολύγλωσσης υποστήριξης για παιδιά και εφήβους που μιλούν αραβικά και φαρσί και διαθέτουν στοιχειώδεις ή βασικές δεξιότητες επικοινωνίας στην ελληνική γλώσσα.

Αποτελεί τη συνέχεια του «ΕΝΤΑΞΕΙ» και καλύπτει το επίπεδο Α2, όπως περιγράφεται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της συγκεκριμένης ομάδας και στις απαιτήσεις υποστήριξης της σχολικής ένταξης.

Η σειρά «Γεια σας» αποτελεί εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τους νεοεισερχόμενους αλλόφωνους μαθητές των τάξεων Γ’ – ΣΤ’ του δημοτικού σχολείου να αποκτήσουν τις βασικές γλωσσικές δεξιότητες στην ελληνική γλώσσα, έτσι ώστε να ενταχθούν ομαλά στην ηλικιακή τους τάξη και γενικά στη σχολική κοινότητα.
Η σειρά «Γεια σας» αποτελεί εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τους νεοεισερχόμενους αλλόφωνους μαθητές των τάξεων Γ’ – ΣΤ’ του δημοτικού σχολείου να αποκτήσουν τις βασικές γλωσσικές δεξιότητες στην ελληνική γλώσσα, έτσι ώστε να ενταχθούν ομαλά στην ηλικιακή τους τάξη και γενικά στη σχολική κοινότητα.

 

Η σειρά «Γεια σας» αποτελεί εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τους νεοεισερχόμενους αλλόφωνους μαθητές των τάξεων Γ’ – ΣΤ’ του δημοτικού σχολείου να αποκτήσουν τις βασικές γλωσσικές δεξιότητες στην ελληνική γλώσσα, έτσι ώστε να ενταχθούν ομαλά στην ηλικιακή τους τάξη και γενικά στη σχολική κοινότητα.

 

Η σειρά «Γεια σας» αποτελεί εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τους νεοεισερχόμενους αλλόφωνους μαθητές των τάξεων Γ’ – ΣΤ’ του δημοτικού σχολείου να αποκτήσουν τις βασικές γλωσσικές δεξιότητες στην ελληνική γλώσσα, έτσι ώστε να ενταχθούν ομαλά στην ηλικιακή τους τάξη και γενικά στη σχολική κοινότητα.

 

Το παρόν λεξικό αποτελεί αναθεωρημένη έκδοση του εικονογραφημένου λεξικού «Λέξεις και εικόνες». Όπως και η αρχική έκδοση, απευθύνεται σε παιδιά και νέους που μαθαίνουν την ελληνική ως ξένη / δεύτερη γλώσσα και ειδικά σε μαθητές της Μέσης εκπαίδευσης.
«Μαζί 1» βιβλίο μαθητή και βιβλίο εργασιών.

 

Η εκπαίδευση παιδιών προσφύγων και μεταναστών συχνά επικεντρώνεται στην ταχύτητα της αναπλήρωσης όλης της γνώσης που έχει χαθεί μέσα στο διάστημα της μετακίνησής τους. Όμως, στη διάρκεια αυτής της προσπάθειας είναι σημαντικό να μην παραγκωνιστεί ο πλούτος της γνώσης, της εμπειρίας, και της ευφυΐας που κουβάλησαν μαζί τους. Η διδασκαλία των μαθηματικών είναι ένα ιδανικό περιβάλλον για να έρθουν όλα τα παραπάνω στο προσκήνιο.
«Πρόγραμμα Παρέμβασης Κοινωνικής και Συναισθηματικής Μάθησης» εγχειρίδιο εκπαιδευομένου.

 

«Πρόγραμμα Παρέμβασης Κοινωνικής και Συναισθηματικής Μάθησης» τράπεζα σχεδίων μαθημάτων.

 

«Πρόγραμμα Παρέμβασης Κοινωνικής και Συναισθηματικής Μάθησης» τράπεζα παιχνιδιών.

 

Εκπαιδευτικό υλικό για ενηλίκους

Οι «Γέφυρες» είναι ένα εργαλείο δίγλωσσης υποστήριξης για πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο και μετανάστες με μικρή ή καμία εξοικείωση με την ελληνική γλώσσα. Σκοπός του είναι η βοήθεια κάλυψης των βασικών αναγκών επικοινωνίας κατά το πρώτο διάστημα παραμονής στην Ελλάδα.
Ηλεκτρονικό λεξικό με αναζήτηση λέξεων και μετάφρασή τους από τα ελληνικά προς τα αραβικά και αντίστροφα.
Διευκόλυνση της Κοινωνικής Υποστήριξης των Νέων Προσφύγων ηλικίας 16 – 24 ετών.
Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό. Επίπεδο Α1, εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας.
Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό. Επίπεδο Α1, εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας. Τετράδιο ασκήσεων.

 

Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό. Επίπεδο Α2, εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας.

 

Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό. Επίπεδο Α2, εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας. Τετράδιο ασκήσεων.
Στοιχεία Ελληνικής Ιστορίας και Ελληνικού Πολιτισμού.
Στοιχεία Ελληνικής Ιστορίας και Ελληνικού Πολιτισμού. Τετράδιο ασκήσεων.

 

Eκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου Parents for All που χρηματοδοτείται από την ΕΕ (KA2 Στρατηγικές Συμπράξεις για την Καινοτομία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, 2017-2019) με στόχο να βοηθήσει τους γονείς στη διαχείριση της ετερότητας σε μια πολυπολιτισμική Ευρώπη.

Απευθύνεται σε γονείς από τις κοινωνίες υποδοχής και γονείς με μεταναστευτικό / προσφυγικό υπόβαθρο προκειμένου να ενισχύσει τις διαπολιτισμικές τους δεξιότητες, να τους ευαισθητοποιήσει γύρω από τα σύνθετα και ευαίσθητα ζητήματα που περιλαμβάνονται στην ένταξη μαθητών  και να τους ενδυναμώσει ώστε να υποστηρίζουν επιτυχώς τη διαδικασία ένταξης.

Το εκπαιδευτικό υλικό για τους γονείς της κοινωνίας υποδοχής είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες των εταίρων, ενώ το υλικό για τους γονείς με μεταναστευτικό / προσφυγικό υπόβαθρο είναι διαθέσιμο μόνο στα αγγλικά.

Eκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου Parents for All που χρηματοδοτείται από την ΕΕ (KA2 Στρατηγικές Συμπράξεις για την Καινοτομία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, 2017-2019) με στόχο να βοηθήσει τους γονείς στη διαχείριση της ετερότητας σε μια πολυπολιτισμική Ευρώπη.

Απευθύνεται σε γονείς από τις κοινωνίες υποδοχής και γονείς με μεταναστευτικό / προσφυγικό υπόβαθρο προκειμένου να ενισχύσει τις διαπολιτισμικές τους δεξιότητες, να τους ευαισθητοποιήσει γύρω από τα σύνθετα και ευαίσθητα ζητήματα που περιλαμβάνονται στην ένταξη μαθητών  και να τους ενδυναμώσει ώστε να υποστηρίζουν επιτυχώς τη διαδικασία ένταξης.

Το εκπαιδευτικό υλικό για τους γονείς της κοινωνίας υποδοχής είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες των εταίρων, ενώ το υλικό για τους γονείς με μεταναστευτικό / προσφυγικό υπόβαθρο είναι διαθέσιμο μόνο στα αγγλικά.

Eκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου Parents for All που χρηματοδοτείται από την ΕΕ (KA2 Στρατηγικές Συμπράξεις για την Καινοτομία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, 2017-2019) με στόχο να βοηθήσει τους γονείς στη διαχείριση της ετερότητας σε μια πολυπολιτισμική Ευρώπη.

Απευθύνεται σε γονείς από τις κοινωνίες υποδοχής και γονείς με μεταναστευτικό / προσφυγικό υπόβαθρο προκειμένου να ενισχύσει τις διαπολιτισμικές τους δεξιότητες, να τους ευαισθητοποιήσει γύρω από τα σύνθετα και ευαίσθητα ζητήματα που περιλαμβάνονται στην ένταξη μαθητών  και να τους ενδυναμώσει ώστε να υποστηρίζουν επιτυχώς τη διαδικασία ένταξης.

Το εκπαιδευτικό υλικό για τους γονείς της κοινωνίας υποδοχής είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες των εταίρων, ενώ το υλικό για τους γονείς με μεταναστευτικό / προσφυγικό υπόβαθρο είναι διαθέσιμο μόνο στα αγγλικά.

Eκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου Parents for All που χρηματοδοτείται από την ΕΕ (KA2 Στρατηγικές Συμπράξεις για την Καινοτομία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, 2017-2019) με στόχο να βοηθήσει τους γονείς στη διαχείριση της ετερότητας σε μια πολυπολιτισμική Ευρώπη.

COMPASS – Ένα εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα για νέους

Compasito – Μικρή Πυξίδα – Ένα εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα για παιδιά